TOA ÂM DƯƠNG THANG

Gồm có hai vị tắc và nghệ. Trái tắc có tính mát (thuộc âm), nghệ có tính ấm, nóng (thuộc dương).

06/06/2017 2175 lượt xem
Xem tiếp

Hotline 0899896881