Thành lập và Khai trương Dụng Cụ Diện Chẩn Đà Nẵng

Vào ngày 2/7 GS-TS  KH Bùi Quốc Châu và cô Trần Lan Anh chính thức khai trương cơ sở cung cấp tài liệu dụng cụ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu tại Đà Nẵng do cô Nguyễn thị Nga phụ trách có địa chỉ tại 27 Hà Bổng- Sơn Trà.