Khai Trương Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu tỉnh Khánh Hòa

 GS.TSKH Bùi Quốc Châu cùng các môn sinh Diện Chẩn tại Hội Quán Diện Chẩn tỉnh Khánh Hòa

Vừa qua vào ngày 14/4/2018 Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu tỉnh Khánh Hoà đã chính thức được khai trương.

 Thầy Vũ Đình Dậu chủ tịch  Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu tỉnh Khánh Hòa

Hội Quán Diện Chẩn tỉnh Khánh Hoà do thầy Vũ Đình Dậu phụ trách dưới sự chỉ đạo của GS TSKH BÙI QUỐC CHÂU và sự hỗ trợ của Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu tại Hà Nội. Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu là nơi tổ chức các sự kiện thuộc phạm vi Diện Chẩn Việt Y Đạo, xây dựng và phát triển Văn Hoá Diện Chẩn theo Tâm Ngôn của GS TSKH BÙI QUỐC CHÂU, cung cấp các dịch vụ về Diện Chẩn: Dụng cụ, tài liệu, chăm sóc sức khoẻ và hướng dẫn, tư vấn tự chăm sóc sức khoẻ. Tổ chức các khoá đào tạo về Diện Chẩn Căn Bản, Diện Chẩn Thực Hành. Thường xuyên giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về Diện Chẩn và đi thực tế tại các địa phương để giúp đỡ cộng đồng.

Thầy Vũ Đình Dậu và Cô Trần Lan Anh

Một góc nhỏ nơi  Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu tỉnh khánh Hòa

Địa chỉ Hội Quán Diện Chẩn Khánh Hoà: 36, đường Đồi 82, Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
Sdt: 0985976943.( Thầy Vũ Đình Dậu)
Thời gian làm việc: Sáng từ 8h đến 11h30’
Chiều từ 14h đến 18h.