Giới thiệu về Âm Dương Khí Công

ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG là công phu luyện thở, nhằm điều chỉnh hai khí Âm và Dương trong hai mạch Nhâm và Đốc giúp tăng cường sức khỏe và trí tuệ, được GS. TSKH Bùi Quốc Châu phát minh từ năm 1965. Đây được coi như Bảo Vật Trấn Môn của Việt Y Đạo.

 

Rate this post

Rate this post