Bế giảng lớp Diện Chẩn Sơ Cấp đầu tiên tại thị trấn Mường Khến- Tân Lạc- Hoà Bình.

Lần đầu tiên Diện Chẩn về với xứ Mường, được chia sẻ tình yêu thương để nói lên 54 dân tộc đều là anh em một nhà

Bác Đinh Công Khoa lớp trưởng đầu tiên và cũng là 1 tảng đá vững chắc để xây dựng Diện Chẩn ở xứ Mường

         Bác khoa Được trao logo Diện Chẩn mà cô đang mang, thể hiên trọng trách và sự tin tưởng của người truyền lửa

Các cán bộ ban ngành của thị trấn Mường Khến những người thấu hiểu dân và tạo điều kiện cho nhân dân biết tự chăm sóc sức khỏe thông qua phương pháp Diện Chẩn

        Ông Bùi Văn Tệp chủ tịch UBND thị trấn Mường Khến và Bà Trần Lan Anh giám đốc CN TT Việt Y Đạo Quốc Tế Hà Nội

Các học viên đạt chứng chỉ sơ cấp của Diện Chẩn DDKLP Bùi Quốc Châu

 

Các học viên vui mừng và xúc động vì đã hoàn thành khóa Diện Chẩn sơ cấp một cách tốt đẹp

 

Chị Bàn Thị Lan hứa sẽ cố gắng đem Diện Chẩn về với bản Lác Mai Châu quê hương mình