Diện Chẩn đến với Dòng Mến Thánh Giá tại Phát Diệm.

 Các Sơ vô cùng nghiêm túc mong mỏi đón nhận Diện Chẩn

 

Sự chú ý ngay từ những động tác ban đầu rất đơn giản

 

Toàn khung cảnh lớp học cho các SơHướng dẫn kỹ thuật hơ ngải cứu của Diện Chẩn ĐKLP

 

Sự hào hứng khi thực hành 6 vùng phản chiếu khi dụng cụ là những cây bút gần gũi

Cô Trần Lan Anh chăm sóc và hướng dẫn các Sơ dùng Diện Chẩn để tự chăm sóc bản thân

Các bạn trong đoàn đang hướng dẫn và giảm các chứng cho các giáo dân

 

Nhà thờ chính tòa Phát Diệm